ในอังกฤษ คนผิวสี เอเชีย และคนผิวสีผสมมีโอกาสเกิดมะเร็งน้อยกว่าคนผิวขาวมาก แต่มีข้อยกเว้นมะเร็งต่อมลูกหมากและเม็ดเลือดพบได้บ่อยในคนผิวดำมากกว่าสองถึงสามเท่า การศึกษาของการวิจัยโรคมะเร็งในสหราชอาณาจักร ระบุว่ามะเร็งหลายชนิดสามารถป้องกันได้ อัตราโรคอ้วนที่สูงขึ้นในกลุ่มคนผิวสี เอเชีย และลูกผสม เมื่อเทียบกับเด็กปฐมวัยที่เป็นคนผิวขาว

อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งในกลุ่มเหล่านี้ การวิเคราะห์ของ Cancer Research UK ซึ่งตีพิมพ์ใน British Journal of Cancerอิงจากผู้ป่วยมะเร็ง 3 ล้านรายในอังกฤษระหว่างปี 2556-2560 โดยรวมแล้ว เมื่อเทียบกับประชากรผิวขาว อัตรามะเร็งลดลง 38% ในคนเอเชีย คนผิวดำลดลง 4% และคนมรดกผสมลดลง 40% ดร.แคทรีนา บราวน์ นักสถิติด้านการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดมะเร็งมีความแตกต่างกันในหลายเชื้อชาติ ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงอายุของใครบางคนและยีนที่พวกเขาได้รับ แต่ประมาณ 40% ของผู้ป่วยในสหราชอาณาจักรสามารถป้องกันได้และเนื่องมาจากการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตและสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นและสร้างความไม่เท่าเทียมกันหัวหน้าผู้บริหารของ CRUK Michelle Mitchell กล่าว