Jeannie Wilson อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเธอเมื่องูหนูสองหัวเลื้อยเข้าไปในบ้านของเธอหลังจากที่ประตูถูกเปิดทิ้งไว้ซึ่งเป็นการค้นพบที่หายากซึ่งส่งผลกระทบเพียงหนึ่งใน 100,000

Read More